Termíny

Rozpis turnajů TTSTAR 2024

# Datum Místo Adresa Výsledky
1 3. - 4. 1. ráno Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

2 5. - 6. 1. ráno Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

3 8. - 9. 1. ráno Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

4 10. - 11. 1. ráno Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

5 12. - 13. 1. ráno Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

6 15. - 16. 1. ráno Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

7 17. - 18. 1. ráno Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

8 19. - 20. 1. ráno Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

9 22. - 23. 1. ráno Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

10 24. - 25. 1. ráno Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

11 26. - 27. 1. ráno Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

12 29. - 30. 1. ráno Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

13 31. 1. - 1. 2. ráno Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

14 2. - 3. 2. ráno Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

15 5. - 6. 2. ráno Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

16 7. - 8. 2. ráno Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

17 9. - 10. 2. ráno Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

18 12. - 13. 2. ráno Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

19 14. - 15. 2. ráno Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

20 16. - 17. 2. ráno Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

21 19. - 20. 2. ráno Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

22 21. - 22. 2. ráno Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

23 23. - 24. 2. ráno Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

24 26. - 27. 2. ráno Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

25 28. - 29. 2. ráno Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

26 1. - 2. 3. ráno Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

27 4. - 5. 3. ráno Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

28 6. - 7. 3. ráno Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

29 8. - 9. 3. ráno Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

30 11. - 12. 3. ráno Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

31 13. - 14. 3. ráno Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

32 15. - 16. 3. ráno Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

33 18. - 19. 3. ráno Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

34 20. - 21. 3. ráno Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

35 22. - 23. 3. ráno Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

36 25. - 26. 3. ráno Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

37 27. - 28. 3. ráno Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

38 29. - 30. 3. ráno Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

39 1. - 2. 4. ráno Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

40 1. - 2. 4. večer Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

41 3. - 4. 4. ráno Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

42 3. - 4. 4. večer Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

43 5. - 6. 4. ráno Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

44 5. - 6. 4. večer Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

45 8. - 9. 4. ráno Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

46 8. - 9. 4. večer Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

47 10. - 11. 4. ráno Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

48 10. - 11. 4. večer Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

49 12. - 13. 4. ráno Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

50 12. - 13. 4. večer Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

51 15. - 16. 4. ráno Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

52 15. - 16. 4. večer Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

53 17. - 18. 4. ráno Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

54 17. - 18. 4. večer Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

55 19. - 20. 4. ráno Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

56 19. - 20. 4. večer Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

57 22. - 23. 4. ráno Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

58 22. - 23. 4. večer Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

59 24. - 25. 4. ráno Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

60 24. - 25. 4. večer Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

61 26. - 27. 4. ráno Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

62 26. - 27. 4. večer Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

63 29. - 30. 4. ráno Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

64 29. - 30. 4. večer Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

65 1. - 2. 5. ráno Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

66 1. - 2. 5. večer Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

67 3. - 4. 5. ráno Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

68 3. - 4. 5. večer Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

69 6. - 7. 5. ráno Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

70 6. - 7. 5. večer Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

71 8. - 9. 5. ráno Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

72 8. - 9. 5. večer Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

73 10. - 11. 5. ráno Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

74 10. - 11. 5. večer Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

75 13. - 14. 5. ráno Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

76 13. - 14. 5. večer Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

77 15. - 16. 5. ráno Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

78 15. - 16. 5. večer Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

79 17. - 18. 5. ráno Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

80 17. - 18. 5. večer Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

81 20. - 21. 5. ráno Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

82 20. - 21. 5. večer Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

83 22. - 23. 5. ráno Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

84 22. - 23. 5. večer Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

85 24. - 25. 5. ráno Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

86 24. - 25. 5. večer Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

87 27. - 28. 5. ráno Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

88 27. - 28. 5. večer Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

89 29. - 30. 5. ráno Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

90 29. - 30. 5. večer Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

91 31. 5. - 1. 6. ráno Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře

92 31. 5. - 1. 6. večer Areál Tenis Cibulka

V Stráni 11, Praha 5, Košíře