Podmínky turnaje

Základní ustanovení

 • Hráč je oprávněn provést registraci a přihlášku na jednotlivé dílčí turnaje v rámci TTSTAR, a to formou emailu, zaslaného na info@ttstar.cz
 • Hráč se zavazuje dostavit se v dohodnuté době na dohodnuté místo konání dílčích turnajů, a to za podmínek uvedených v pozvánce, zaslané pořadatelem.
 • Hráči náleží finanční odměna za účast na dílčím turnaji, a to podle sekce Finanční odměny.
 • Odměna bude hráči vyplacena okamžitě po skončení turnaje a to v hotovosti
 • Hráč je oprávněn se omluvit z účasti na dohodnutém dílčím turnaji pouze v případě vzniku vážného zranění či onemocnění. Vznik této skutečnosti je hráč povinen bez zbytečného odkladu po jejím vzniku písemně doložit pořadateli. Za hodnověrné a dostatečné doložení se považuje lékařská zpráva lékaře v příslušné odbornosti dodaná do 5 pracovních dnů od omluvení se z turnaje. V případě omluvení se z turnaje bez doložení lékařské zprávy, má pořadatel právo strhnout hráči body z průběžného žebříčku a v případě opakované omluvy bez lékařské zprávy mu zakázat účast na dalších turnajích. Pokud hráč za sebe najde náhradu na stejné úrovni, může pořadatel hráči postih prominout
 • Hráč se zavazuje neúčastnit se online sázení na výsledky kteréhokoli dílčího turnaje v rámci TTSTAR Series a zajistit, aby se online sázení na výsledky kteréhokoli dílčího turnaje v rámci TTSTAR Series nezúčastnil příbuzný hráče či jeho blízcí přátelé. Zakázáno je sázet také na ostatní zápasy, nejen na zápasy, které odehraje hráč. V případě zjištění, že hráč porušil zákaz sázení, má právo udělit hráči pokutu až do výše 1 000 000 Kč
 • Uzávěrka seznamu a předání na schválení a výběr hráčů našemu sázkovému partneru (Tipsport) proběhne vždy 14 dní před začátkem turnaje. Ihned po jejich vyjádření Vás informujeme jestli jste byl vybrán a dozvíte se místo konání turnaje a veškeré potřebné informace.
 • Partner sázková kancelář Tipsport požaduje z důvodu návaznosti přenosu, aby zápasy pokračovaly ihned po sobě, takže se časový plán bude přizpůsobovat délce zápasů
 • Každý dílčí turnaj bude hrát 8 hráčů
 • Na každém Turnaji budou zúčastnění hráči získávat podle konečného pořadí body (vítěz 8
  bodů, druhý 7 bodů, atd…. až poslední osmý hráč 1 bod) do průběžného žebříčku Seriálu,
  přičemž nejlepších 8 hráčů z tohoto průběžného žebříčku po předposledním turnaji postoupí
  a bude pozváno do závěrečného turnaje, tzv. Grand Finale.
 • Průběžný žebříček Seriálu bude sestavován podle průměrného bodového zisku na všech
  Turnajích, které daný hráč v Seriálu absolvoval. Pro postup do Grand Finale je nutné odehrát
  minimálně 5 Turnajů.
 • Systém zvaní hráčů do Turnajů bude respektovat pravidlo, že žádný hráč nesmí v Seriálu
  absolvovat více než 13 Turnajů.
 • Na závěrečném turnaji Grand Finale bude celkově mezi hráči rozděleno na finančních odměnách minimálně o 50% více než na předchozích turnajích, tedy minimálně 112 500 Kč. Finanční odměny se při Grand Finale budou hráčům rozdělovat podle stejného klíče jako při předcházejících turnajích

Finanční ohodnocení pro hráče

Systém odměn je následující:

Každý hráč obdrží 2000 Kč za účast

Za každý vyhraný zápas ve skupině obdrží hráči 1 000 Kč

Za postup do semifinále obdrží hráči 2500 Kč

Za výhru v semifinále obdrží hráči 4500 Kč

Za výhru o 3. místo obdrží hráč 2 000 Kč

Za výhru ve finále obdrží hráč 5 000 Kč

Prémii 5 000 Kč získá navíc hráč, který vyhrál skupinu neporažen

Hráči hrají v 8 členné skupině každý s každým, první 4 dále hrají semifinále a případně zápas o 3.místo nebo finále. Pořadí ve skupině  je určeno podle výsledku v základní skupině a to následovně, počet vyhraných zápasů, rozdíl v poměru setů a poté vzájemný zápas. Konečné rozhodnutí je vyhrazeno organizátorům turnaje.

 

 

Pro hráče série TTSTAR jsou stanovena následující nařízení a pravidla:

 1. Mobilní telefony
  Není povoleno žádné používání mobilních telefonů v celé sportovní hale!
  Za každé porušení tohoto nařízení je hráč povinen zaplatit pokutu 2.000,-Kč.
 2. Notebooky / Laptopy / Tablety
  Je povoleno používání notebooků, laptopů nebo tabletů, ale pouze bez internetového připojení.
 3. Pořádek v prostorách / ve sportovní hale
  Hráč je povinen udržovat prostory čisté a je povinen uklidit stůl po jídle.
 4. Odpovědi na emaily
  Každý hráč je povinen odpovídat na emaily, které obdrží od pořadatelů série TTSTAR, zejména na emaily týkající se příjezdu. Hráč je povinen odpovědět na email do pondělí (12:00) před nadcházejícím turnajem. Za porušení této povinnosti je hráč povinen zaplatit pokutu 2.000,-Kč.
 5. Chování na kurtu / hřišti
  Hráč jakožto profesionální sportovec musí respektovat pravidla fair play:

  1. Poškozování jakéhokoli inventáře série TTSTAR (stůl, stojany ve tvaru A, ohraničení hřiště, apod.) se trestá pokutou ve výši plné ceny poškozeného inventáře,
  2. Verbální urážky se trestají pokutou 2.000,-Kč,
  3. Dle zvážení pořadatele možné další dočasné nebo trvalé sankce v podobě vyřazení z turnajů TTSTAR,
  4. V případě podezření, že Hráč provedl manipulaci jednoho či více míčků, setů nebo zápasů není pořadatel povinen vyplatit Hráči výhru, a pokud již byla odměna vyplacena, je povinen ji Hráč bezodkladně vrátit zpět.
  5. Systém žlutých karet: rozhodčí hráči může udělit žlutou kartu za nesportovní chování (mimo jiné za kopnutí/bouchnutí do stolu, hození pálkou, ničení vybavení, hlasité řvaní, vulgární urážky apod. 1. Žlutá karta je bez penalizace, 2. žlutá karta 1 000 Kč, 3. žlutá karta 3 000 Kč, 4. žlutá karta 5 000 Kč, 5. žlutá karta 7 000 Kč

 

Hráč nastoupením v turnaji akceptuje podmínky turnaje.

 

Pokuty budou sraženy z finanční odměny v rámci série TTSTAR na konci turnaje.